Výbor SDH Žďár:

Petr Šlambor - starosta

Josef Bečka - náměstek starosty

Oldřich Hrdina - náměstek starosty

Jan Brož - velitel

Jaroslav Janoušek ml.  - zástupce velitele

Andrea Telenská - hospodářka

Dana Picková - jednatelka

Petr Janata - org.referent sboru

Jaroslav Telenský - st.strojník

Martin Kůrka - ml.strojník

Jana Marková - člen

Jaroslava Hrdinová - člen

Michaela Šlamborová - člen

 

 

 

Přísedící s právem hlasování:

Jitka Briksová

 

 

Kontakt

SDH Žďár 35
29412 Žďár u Mn.Hradiště
tel: +420 603 445 205 sdhzdar@email.cz